website menu by Css3Menu.com

คุณภาพ และ การพัฒนา คือเป้าหมายของเรา


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าทำการตรวจสอบ ประเมินระบบการจัดการคุณภาพ รวมถึงการการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560