BTE Company Limited : รับออกแบบ และ ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบจ่ายและควบคุมไฟฟ้า, สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า(MDB) และ การดูแลบำรุงรักษา - โรงงานอุตสาหกรรม นิคมต่างๆ (Industrial Plants) - อาคารสำนักงาน (Office Buildings) - อาคารชุดพักอาศัย (Residential Buildings) - โครงการบ้านจัดสรร (Housing Projercts)

website menu by Css3Menu.com

Opportunity

ความสำเร็จของบริษัทฯ สะท้อนถึงทีมงานและบุคคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น การเอาใจใส่ ดูแล พนักงาน เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเป็นอันดับแรก บริษัท บีทีอี จำกัด มีความมุ่งมั่น ในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชีพ, การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมทั้งความสามารถในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักในการบริหารบุคลากร ก็เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีสถานที่ทำงาน ที่สะดวกสบาย มีความเป็นกันเอง มีความสุขในการได้ให้บริการ และ ได้รับสวัสดิการพนักงานที่ดีที่สุด หัวใจสำคัญ คือการฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานให้เติบโต เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพราะเราตระหนักเสมอว่า บุคคลากรคือสิ่งที่สำคัญและมีค่าที่สุดต่อองค์กร ขณะนี้ บริษัท บีทีอี จำกัด เปิดโอกาสในการรับสมัครงาน และ มีตำแหน่งงานที่หลากหลาย และ บริษัท บีทีอี จำกัด กำลังมองหา บุคคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดี และกำลังมองหา โอกาสความก้าวหน้าในการทำงานและมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ทุกคนจะต้องกล่าวถึง โอกาสเป็นของคุณ.....กับหลากหลายตำแหน่งงาน.....เพื่อความสำเร็จไปพร้อมกับเรา บริษัท บีทีอี จำกัด กำลังเปิดรับสมัครและมองหาผู้ร่วมงาน ตามรายละเอียด ตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง Sale Engineer

ประกาศวันที่ 28/09/2020
  ลักษณะงาน
 • - รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายพื้นที่ลูกค้ารายใหม่
 • - สร้างยอดขายตามเป้าหมายการขายและยอดขายตามเป้าหมายของทีม
 • - ผลักดันและพัฒนาระบบการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • - วางแผนการขาย/สรุปผลตามเป้าหมายที่วางไว้
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง ตรงเวลา และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • - มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • - มีความอดทนสามารถรับมือกับบุคคลได้หลายหลาย
 • - สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • - สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา
 • - มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • - ประสบการณ์งานขายงานปิโตรเลียม,น้ำมันและไฟฟ้า

ตำแหน่ง Senior Engineer

ประกาศวันที่ 18/09/2020
  ลักษณะงาน
 • - ออกแบบตู้ switchboard และ controlboard
 • - ประเมินราคาของงานที่ออกแบบ
 • - ควบคุม/จัดทำแบบและเอกสาร Comply spec
 • - ควบคุม/กำหนดอุปกรณ์มาตรฐานของแต่ละงาน
 • - จัดทำ Control Plan ของแต่ละงาน
 • คุณสมบัติ
 • - ระดับการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • - เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • - สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้ดี
 • - ประสบการณ์ด้านการออกแบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • - เคยผ่านงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี


ตำแหน่ง Draftman

ประกาศวันที่ 18/09/2020
  ลักษณะงาน
 • - เขียนแบบไฟฟ้าด้วย Autocad Electrical
 • - ติดต่อสื่อสารกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบและเขียนแบบ
 • - พัฒนาการเขียนแบบไฟฟ้าเพื่อให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • คุณสมบัติ
 • - ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส.ทางด้านไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี 
 • - สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
 • - สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 • - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า 10 อัตรา

ประกาศวันที่ 18/09/2020
  ลักษณะงาน
 • - ถอดแบบและประกอบตู้ไฟฟ้า
 • - นำส่งตู้และประกอบตู้ไฟฟ้า ที่หน้างาน
 • คุณสมบัติ
 • - ระดับการศึกษา วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ แมคคาทรอนิกส์
 • - เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 25 ปี 
 • - ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • - สามารถ wiring ตู้ไฟฟ้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA/QC)

ประกาศวันที่ 18/09/2020
  ลักษณะงาน
 • - ตรวจสอบและควบคุมตู้ระบบไฟฟ้า
 • - จัดทำและรวบรวมผลการทดสอบ
 • คุณสมบัติ
 • - ระดับการศึกษา วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ แม็กคานิค
 • - เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • - ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • - การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน       บริษัท บีทีอี จำกัด
   
สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ AIA, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี,
ชุดยูนิฟอร์ม, พักร้อน, ลาสมรส, ลาอุปสมบท, ลาฌาปนกิจพ่อแม่ คู่สมรส บุตร
   
ติดต่อสมัครงาน โทรศัพท์ : 02-1910244-47 ต่อ 225 (ฝ่ายบุคคล)
E-mail: hr@bte.co.th
 
แบบฟอร์มใบสมัคร Download